Galerie panarama

Galerie en Atelier Freeke Klerekoper is verhuisd naar Kampen

Per 3 september 2019 is Freeke aan het werk gegaan op haar nieuwe plek in Kampen.